Metoda krakowska

Metoda Krakowska®

Nowym problemem, który ujawnia się u Dzieci w XXI wieku są problemy rozwojowe, wynikające z braku możliwości mózgu do przystosowania się w tak krótkim czasie do ilościowego i jakościowego zakresu zmian, który przynosi zmieniający się świat. Wynika to z obecności nowych technologii, tempa życia, zmiany społecznych relacji czy metod komunikacji. W przedszkolach obserwuje się coraz większą liczbę Dzieci , które nie radzą sobie w naturalny sposób z zaakceptowaniem zasad i norm społecznych, językowych i wszelkich innych, które wyznaczają zachowanie człowieka.

Coraz więcej jest Dzieci z trudnościami, z  opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, ryzykiem dysleksji, nadpobudliwością ruchową, zaburzeniami reakcji emocjonalnych oraz społecznych, Dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju.

Metoda Krakowska opiera się na oddziaływaniu na wszystkie sfery rozwojowe, kładzie nacisk na ich globalne ujęcie i ich wzajemny wpływ na osiąganie następujących po sobie etapów kształtowania się poszczególnych funkcji psychologicznych.

Celem tej metody jest rozpoczęcie szybkiej terapii lub stymulacji wraz z pierwszymi niepokojącymi oznakami rozwojowymi np. opóźniony rozwój ruchowy, niepojawianie się pierwszych słów do 2 roku życia.

W naszym przedszkolu   intensywnie pracujemy z Dziećmi Metodą Krakowską  i uwzględniamy wszystkie elementy metody:

1. Stymulacja słuchowa

2. Komunikacja ułatwiona

Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne

Manualne Torowanie Głosek®

3. Metoda komunikacyjna.

4.Programowanie języka

5. Dziennik wydarzeń

6. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

7. Terapia funkcji wzrokowych

8. Stymulacja funkcji motorycznych

9. Wybór dominującej ręki

10. Stymulacja lewej półkuli mózgu

11. Kształtowanie zachowań społecznych

12. Stymulacja poznania wielozmysłowego – bodźce smakowe,

13. Stymulacja pamięci

Pamięć symultaniczna

Pamięć sekwencyjna

14. Ćwiczenia kategoryzacji

15. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

16. Logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie  programu i umożliwienie Rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem, warsztaty praktyczne)

BLOG

Ciekawego Rodzica, Nauczyciela, Terapeuty

Poszukujemy, inspirujemy, zadajemy trudne pytania na nie zawsze proste odpowiedzi.

BLOG

Ciekawego Rodzica, Nauczyciela, Terapeuty

Poszukujemy, inspirujemy, zadajemy trudne pytania na nie zawsze proste odpowiedzi.

Jeśli zainteresowały Cię nasze wartości i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy przedszkole integracyjno-terapeutyczne.

Zapraszamy!