Grupa integracyjna

W naszym przedszkolu tworzymy grupy integracyjne.

Do grupy integracyjnej uczęszczają Dzieci zdrowe oraz Dzieci wykazujące różne trudności.

Idea takiej grupy polega na tym, by Dzieci z trudnościami były włączane do grupy zdrowych rówieśników, by uczyły się razem bawić i współpracować.

Grupa integracyjna to przede wszystkim grupa równościowa, gdzie wszystkie Dzieci mają jednakowe prawa i obowiązki.

Grupa taka jest mniej liczna. A opiekę sprawuje  minimum dwóch,  a nawet  trzech nauczycieli.

W naszym przedszkolu WSZYSTKIE DZIECI, mają zapewnioną szczególną uwagę i są otoczone opieką wykwalifikowanej kadry. Mają wspaniałe warunki dla rozwoju emocjonalnego i społecznego. Uczą się WZAJEMNIE siebie.

Dzieci zdrowe, obserwując swoich kolegów i koleżanki, odkrywają, że inność, odmienność człowieka nie musi być przeszkodą w dążeniu do celu. Zupełnie naturalnie zaczynają akceptować „różnorodność”, rozwijać empatię i szacunek, ale także rozwijać zdolność niesienia bezinteresownej pomocy.

Grupa  integracyjna sprzyja rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu zarówno Dzieci zdrowych, jak i Dzieci z trudnościami.

Pobyt Twojego Dziecka w grupie przedszkolnej integracyjnej w naszym przedszkolu to program działań artystycznych opartych na  wyjątkowych dziecięcych projektach badawczych, którym towarzyszy praca metodą krakowską np. nauka czytania metodą sylabową.

Powyższe działania w odniesieniu do Dzieci z trudnościami łączymy z indywidualnym programem terapeutycznym.

Więcej  informacji o programie realizowanym w grupie przedszkolnej  integracyjnej (o  naszym wyjątkowym podejściu badawczym, o budowaniu relacji z Twoim Dzieckiem, o działaniach ART , o Teatrze Otwartym)  znajdziesz na stronie dedykowanej dziecięcym grupom artystyczno-badawczym. Dzieciom z trudnościami w ramach  grupy integracyjnej ograniczamy kontakt z językiem angielskim.

http://ciekawskasowka.pl/przedszkole/artystyczne/index

 

Ciekawski Jeż O! Zwierz

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

tel. kom. 507117011

Ciekawska Prof.Sówka
ul.Bogusza 8a, 61-608 Poznań

Ciekawski Jeż O! Zwierz
ul.Biegańskiego 36, 61-680 Poznań (nieopodal pływalni Atlantis na os.Batorego)