Grupy terapeutyczne

Celem  grupy terapeutycznej jest przygotowanie Dziecka do pełnego udziału w środowisku przedszkolnym

Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na początku swej drogi terapeutycznej potrzebują „poukładania” świata. Najpierw uczą się rozumieć, a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. Dlatego na wczesnym etapie rozwoju Dziecka, grupa terapeutyczna najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe dziecka.

Mała grupa pomaga kontrolować lub eliminowanie bodźce, które często wzmacniają ograniczenia Naszych Dzieci.

W małej grupie, przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów, możliwa jest efektywna praca terapeutyczna, poprzez większą koncentrację uwagi i czasu przeznaczonego na działania z Dzieckiem.

Wspieramy i dajemy Rodzicom możliwość pełnego uczestnictwa w terapii swoich pociech. Chcemy, by czuli się kompetentni w działaniach wspomagających Ich rozwój tak, by byli „domowymi” ekspertami. Dbamy, by wiedzieli, jak mają sami pracować z Dzieckiem.

Nasi Rodzice rozumieją, że na efektywność każdej terapii wpływają działania zarówno w środowisku przedszkolnym, jak i domowym. Nie ma sukcesu, gdy brakuje jednego z tych elementów.

Ponadto zapraszamy Rodziców do korzystania z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń.

Wraz z postępami w terapii, wspólnie z Rodzicami, podejmujemy decyzję o gotowości Dziecka do podjęcia nauki w większej grupie; integracyjnej lub ogólnodostępnej przy wsparciu dodatkowego nauczyciela.

W Milusinie tworzone są  grupy terapeutyczne dla Dzieci z autyzmem oraz Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi

(mózgowym porażeniem dziecięcym,  zespołami genetycznymi takimi jak: zespół Downa, zespół Williamsa, zespól Williego-Pradera, zespół Dandy-Walkera, zespół łamliwego chromosomu X i wiele innych).

 

Ciekawski Jeż O! Zwierz

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

tel. kom. 507117011

Ciekawska Prof.Sówka
ul.Bogusza 8a, 61-608 Poznań

Ciekawski Jeż O! Zwierz
ul.Biegańskiego 36, 61-680 Poznań (nieopodal pływalni Atlantis na os.Batorego)