Metoda krakowska

 

Nowym problemem, który ujawnia się u Dzieci w XXI wieku są problemy rozwojowe, wynikające z braku możliwości mózgu do przystosowania się w tak krótkim czasie do ilościowego i jakościowego zakresu zmian, który przynosi zmieniający się świat. Wynika to z obecności nowych technologii, tempa życia, zmiany społecznych relacji czy metod komunikacji.

W przedszkolach obserwuje się coraz większą liczbę Dzieci , które nie radzą sobie w naturalny sposób z zaakceptowaniem zasad i norm społecznych, językowych i wszelkich innych, które wyznaczają zachowanie człowieka. 

Coraz więcej jest Dzieci z trudnościami, z  opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, ryzykiem dysleksji, nadpobudliwością ruchową, zaburzeniami reakcji emocjonalnych oraz społecznych, Dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju.

Metoda krakowska opiera się na oddziaływaniu na wszystkie sfery rozwojowe, kładzie nacisk na ich globalne ujęcie i ich wzajemny wpływ na osiąganie następujących po sobie etapów kształtowania się poszczególnych funkcji psychologicznych.

Celem tej metody jest rozpoczęcie szybkiej terapii lub stymulacji wraz z pierwszymi niepokojącymi oznakami rozwojowymi np. opóźniony rozwój ruchowy, niepojawianie się pierwszych słów do 2 r.ż.

W naszym przedszkolu   intensywnie pracujemy z Dziećmi Metodą Krakowską  i uwzględniamy wszystkie elementy metody:

1. Stymulacja słuchowa

2. Komunikacja ułatwiona

Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne

Manualne Torowanie Głosek®

3. Metoda komunikacyjna. Programowanie języka

5. Dziennik wydarzeń

6. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

7. Terapia funkcji wzrokowych

8. Stymulacja funkcji motorycznych

9. Wybór dominującej ręki

10. Stymulacja lewej półkuli mózgu

11. Kształtowanie zachowań społecznych

12. Stymulacja poznania wielozmysłowego - bodźce smakowe,

13. Stymulacja pamięci

Pamięć symultaniczna

Pamięć sekwencyjna

14. Ćwiczenia kategoryzacji

15. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

16. Logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie  programu i umożliwienie Rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem, warsztaty praktyczne)

 

 

Ciekawski Jeż O! Zwierz

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

tel. kom. 507117011

Ciekawska Prof.Sówka
ul.Bogusza 8a, 61-608 Poznań

Ciekawski Jeż O! Zwierz
ul.Biegańskiego 36, 61-680 Poznań (nieopodal pływalni Atlantis na os.Batorego)