500x500

Testy diagnostyczne

W naszym przedszkolu wykonujemy Dzieciom dodatkowe testy diagnostyczne: TEST PEP-R   E.Schoplera oraz TEST SON-R 2.5-7, a ponadto wykonujemy Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Testy te pozwalają określić aktualny wiek rozwoju Dziecka, jego możliwości  do nauki – najbliższą sferę rozwoju, a ponadto określają 6 funkcji psychicznych warunkujących uczenie się języka oraz dokonać diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Umożliwiają też określenie postępów Dziecka po rocznej terapii.

Są to  narzędzia wspomagające proces terapeutyczny Dziecka. A ponadto testy te szeroko oceniają funkcje umysłowe Dziecka bez konieczności odwoływania się do jego umiejętności językowych (Dziecko podczas badania nie musi posługiwać się mową własną).

 

Ciekawski Jeż O! Zwierz

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

tel. kom. 507117011

Ciekawska Prof.Sówka
ul.Bogusza 8a, 61-608 Poznań

Ciekawski Jeż O! Zwierz
ul.Biegańskiego 36, 61-680 Poznań (nieopodal pływalni Atlantis na os.Batorego)