Grupy terapeutyczne

GRUPY TERAPEUTYCZNE

Celem  grupy terapeutycznej jest przygotowanie Dziecka do pełnego udziału w środowisku przedszkolnym

Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na początku swej drogi terapeutycznej potrzebują „poukładania” świata. Najpierw uczą się rozumieć, a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. Dlatego na wczesnym etapie rozwoju Dziecka, grupa terapeutyczna najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe dziecka.

Mała grupa pomaga kontrolować lub eliminowanie bodźce, które często wzmacniają ograniczenia Naszych Dzieci.

W małej grupie, przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów, możliwa jest efektywna praca terapeutyczna, poprzez większą koncentrację uwagi i czasu przeznaczonego na działania z Dzieckiem.

Wspieramy i dajemy Rodzicom możliwość pełnego uczestnictwa w terapii swoich pociech. Chcemy, by czuli się kompetentni w działaniach wspomagających Ich rozwój tak, by byli „domowymi” ekspertami. Dbamy, by wiedzieli, jak mają sami pracować z Dzieckiem.

​Nasi Rodzice rozumieją, że na efektywność każdej terapii wpływają działania zarówno w środowisku przedszkolnym, jak i domowym. Nie ma sukcesu, gdy brakuje jednego z tych elementów.

Ponadto zapraszamy Rodziców do korzystania z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń.

Wraz z postępami w terapii, wspólnie z Rodzicami, podejmujemy decyzję o gotowości Dziecka do podjęcia nauki w większej grupie; integracyjnej lub ogólnodostępnej przy wsparciu dodatkowego nauczyciela.

W Milusinie tworzone są  grupy terapeutyczne dla Dzieci z autyzmem oraz Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (mózgowym porażeniem dziecięcym,  zespołami genetycznymi takimi jak: zespół Downa, zespół Williamsa, zespól Williego-Pradera, zespół Dandy-Walkera, zespół łamliwego chromosomu X i wiele innych).

BLOG

Ciekawego Rodzica, Nauczyciela, Terapeuty

Poszukujemy, inspirujemy, zadajemy trudne pytania na nie zawsze proste odpowiedzi.

BLOG

Ciekawego Rodzica, Nauczyciela, Terapeuty

Poszukujemy, inspirujemy, zadajemy trudne pytania na nie zawsze proste odpowiedzi.

Jeśli zainteresowały Cię nasze wartości i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy przedszkole integracyjno-terapeutyczne.

Zapraszamy!