Home

Rozwój ♡ Relacja ♡ Więź ♡ Akceptacja

Dzieciństwo jako fundament

Dobry start w dzieciństwie jest punktem wyjścia dla wszystkich kolejnych szans, jakie daje nam życie. To, gdzie jesteś dziś będzie miało wpływ na to, w którym miejscu będziesz jutro. Nie ma tu miejsca na marnowanie czasu. Cenny jest każdy dzień, każda okazja… To, czego teraz nauczy się Twoje Dziecko będzie decydować o jego przyszłości, tej najbliższej i tej bardziej odległej. Pozwoli mu komunikować się z innymi, rozumieć proste zależności, oswoić świat, przyswajać zasady nim rządzące. Będzie miało wpływ na wybór szkoły, doświadczenia w klasie, adaptację w środowisku. Wiele Dzieci wymagających wysokospecjalistycznej terapii nie wykazuje naturalnego dążenia do samorozwoju. Dzieci te potrzebują wytrwałych, systematycznych i wieloletnich działań terapeutycznych. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka i natychmiastowe podjęcie działań skierowanych na wspieranie ich rozwoju. Często są to długotrwałe wysiłki skupione na ćwiczeniu wszystkich sfer rozwoju.

Język ♡ Mowa ♡ Komunikacja ♡ Myślenie ♡ Pamięć

O Metodzie Krakowskiej®

Coraz więcej jest Dzieci z trudnościami, z  opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, ryzykiem dysleksji, nadpobudliwością ruchową, zaburzeniami reakcji emocjonalnych oraz społecznych, Dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Metoda Krakowska opiera się na oddziaływaniu na wszystkie sfery rozwojowe, kładzie nacisk na ich globalne ujęcie i ich wzajemny wpływ na osiąganie następujących po sobie etapów kształtowania się poszczególnych funkcji psychologicznych. Celem tej metody jest rozpoczęcie szybkiej terapii lub stymulacji wraz z pierwszymi niepokojącymi oznakami rozwojowymi np. opóźniony rozwój ruchowy, niepojawianie się pierwszych słów do 2 roku życia.

Wspomagana Stymulacja Języka - Aided Language Stimulation

Wspomagana stymulacja języka (ang. ALS) to podejście stymulacji językowej, podczas której dzieci korzystają z komunikacji wspomagającej (obrazkowej) w trakcie trwającej aktywności. Dziecko uczy się więc języka i komunikacji będąc zanurzone w języku werbalnym i konkretnej sytuacji poprzez tzw. modelowanie. Autorką podejścia jest Carol Goossens’, która rozpowszechnia ALS w Stanach Zjednoczonych poprzez swoje publikacje i warsztaty oraz badania.

Ruch ♡ Zabawa ♡ Współpraca ♡ Twórcze Odkrywanie

Realizujemy ciekawy, różnorodny i twórczy program, oparty na aktywności i podmiotowości Dziecka

W naszym przedszkole każde Dziecko uczestniczy w intensywnym programie terapeutycznym, ale również pracujemy tak, by doświadczało radości z pracy połączonej z odkrywaniem i spontaniczną zabawą. W naszej codziennej pracy, obok metody krakowskiej, czy terapii integracji sensorycznej, wykorzystujemy działania plastyczne, pracujemy z muzyka, odkrywamy przed Dziećmi tajemnice teatru, rozwijając poprzez zabawę świat wyobraźni dziecięcej.

Tworzymy grupy integracyjne i terapeutyczne

W zależności od potrzeb, umożliwiamy dzieciom możliwość rozwoju w jednej z dwóch rodzajów grup przedszkolnych – terapeutycznej lub integracyjnej. Istnieje możliwość stopniowego włączania do grupy integracyjnej na terenie placówki (w tym samym budynku).

Codziennie troszczymy się o zdrowie twojego dziecka

Nasza własna zbożowo-roślinna kuchnia stanowi  ważny element życia przedszkolnej społeczności.Na miejscu przygotowujemy świeże i smaczne posiłki. Nasza kuchnia bogata jest w sezonowe warzywa i owoce, które kupujemy w sprawdzonych, zaufanych miejscach, a z których często również Dzieci przygotowują wspólne posiłki.

Jako zespół stale rozwijamy swoje kompetencje i doskonalimy swoje działania

Jesteśmy świadomi, że tylko w ten sposób możemy każdego dnia współtworzyć z dziećmi odpowiednie środowisko dla ich rozwoju. Policzyliśmy, ile dni w roku – średnio – każdy z terapeutów poświęcił na pracę i rozwój zawodowy w przeliczeniu na jedną osobę:

STUDIA PODYPLOMOWE (weekendy)
49 dni
SZKOLENIA I WARSZTATY
18 dni
WOLONTARIAT
10 dni
PRACA Z DZIEĆMI
240 dni
CZYTANIE FACHOWEJ LITERATURY
9 dni

Oznacza to, że średnio przeznaczyliśmy aż 326 dni (na 365 dni!) na realizację naszej wyjątkowej misji jaką jest rozwój dzieci i nasz własny.

Nasi Rodzice ♡

Troszcząc się o rozwój Dzieci i ich przyszłość, zwracamy uwagę, nie tylko na działania edukacyjno-wychowawcze, ale również wspieramy Rodziców w podążaniu za swoją intuicją i odkrywaniu w sobie naturalnej kompetencji rodzicielskiej.

Dbając o Rodziców, staramy się być dla Nich partnerami i dobrymi przewodnikami

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce, w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny funpage to miejsce, w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

Jeśli zainteresowały Cię nasze wartości i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy autorską terapeutyczną szkołę podstawową z oddziałami integracyjno-terapeutycznymi.