Home

Rozwój ♡ Relacja ♡ Więź ♡ Akceptacja

Dzieciństwo jako fundament

Dobry start w dzieciństwie jest punktem wyjścia dla wszystkich kolejnych szans, jakie daje nam życie. To, gdzie jesteś dziś będzie miało wpływ na to, w którym miejscu będziesz jutro. Nie ma tu miejsca na marnowanie czasu. Cenny jest każdy dzień, każda okazja… To, czego teraz nauczy się Twoje Dziecko będzie decydować o jego przyszłości, tej najbliższej i tej bardziej odległej. Pozwoli mu komunikować się z innymi, rozumieć proste zależności, oswoić świat, przyswajać zasady nim rządzące. Będzie miało wpływ na wybór szkoły, doświadczenia w klasie, adaptację w środowisku. Wiele Dzieci wymagających wysokospecjalistycznej terapii nie wykazuje naturalnego dążenia do samorozwoju. Dzieci te potrzebują wytrwałych, systematycznych i wieloletnich działań terapeutycznych. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka i natychmiastowe podjęcie działań skierowanych na wspieranie ich rozwoju. Często są to długotrwałe wysiłki skupione na ćwiczeniu wszystkich sfer rozwoju.

Język ♡ Mowa ♡ Komunikacja ♡ Myślenie ♡ Pamięć

O Metodzie Krakowskiej®

Coraz więcej jest Dzieci z trudnościami, z  opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, ryzykiem dysleksji, nadpobudliwością ruchową, zaburzeniami reakcji emocjonalnych oraz społecznych, Dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Metoda Krakowska opiera się na oddziaływaniu na wszystkie sfery rozwojowe, kładzie nacisk na ich globalne ujęcie i ich wzajemny wpływ na osiąganie następujących po sobie etapów kształtowania się poszczególnych funkcji psychologicznych. Celem tej metody jest rozpoczęcie szybkiej terapii lub stymulacji wraz z pierwszymi niepokojącymi oznakami rozwojowymi np. opóźniony rozwój ruchowy, niepojawianie się pierwszych słów do 2 roku życia.

Wspomagana Stymulacja Języka - Aided Language Stimulation

Wspomagana stymulacja języka (ang. ALS) to podejście stymulacji językowej, podczas której dzieci korzystają z komunikacji wspomagającej (obrazkowej) w trakcie trwającej aktywności. Dziecko uczy się więc języka i komunikacji będąc zanurzone w języku werbalnym i konkretnej sytuacji poprzez tzw. modelowanie. Autorką podejścia jest Carol Goossens’, która rozpowszechnia ALS w Stanach Zjednoczonych poprzez swoje publikacje i warsztaty oraz badania.

Ruch ♡ Zabawa ♡ Współpraca ♡ Twórcze Odkrywanie

Realizujemy ciekawy, różnorodny i twórczy program, oparty na aktywności i podmiotowości Dziecka

W naszym przedszkole każde Dziecko uczestniczy w intensywnym programie terapeutycznym, ale również pracujemy tak, by doświadczało radości z pracy połączonej z odkrywaniem i spontaniczną zabawą. W naszej codziennej pracy, obok metody krakowskiej, czy terapii integracji sensorycznej, wykorzystujemy działania plastyczne, pracujemy z muzyka, odkrywamy przed Dziećmi tajemnice teatru, rozwijając poprzez zabawę świat wyobraźni dziecięcej.

Tworzymy grupy integracyjne i terapeutyczne

W zależności od potrzeb, umożliwiamy dzieciom możliwość rozwoju w jednej z dwóch rodzajów grup przedszkolnych – terapeutycznej lub integracyjnej. Istnieje możliwość stopniowego włączania do grupy integracyjnej na terenie placówki (w tym samym budynku).

Codziennie troszczymy się o zdrowie twojego dziecka

Nasza własna zbożowo-roślinna kuchnia stanowi  ważny element życia przedszkolnej społeczności.Na miejscu przygotowujemy świeże i smaczne posiłki. Nasza kuchnia bogata jest w sezonowe warzywa i owoce, które kupujemy w sprawdzonych, zaufanych miejscach, a z których często również Dzieci przygotowują wspólne posiłki.

Jako zespół stale rozwijamy swoje kompetencje i doskonalimy swoje działania

Jesteśmy świadomi, że tylko w ten sposób możemy każdego dnia współtworzyć z dziećmi odpowiednie środowisko dla ich rozwoju. Policzyliśmy, ile dni w roku – średnio – każdy z terapeutów poświęcił na pracę i rozwój zawodowy w przeliczeniu na jedną osobę:

STUDIA PODYPLOMOWE (weekendy)
49 dni
SZKOLENIA I WARSZTATY
18 dni
WOLONTARIAT
10 dni
PRACA Z DZIEĆMI
240 dni
CZYTANIE FACHOWEJ LITERATURY
9 dni

Oznacza to, że średnio przeznaczyliśmy aż 326 dni (na 365 dni!) na realizację naszej wyjątkowej misji jaką jest rozwój dzieci i nasz własny.

Nasi Rodzice ♡

Troszcząc się o rozwój Dzieci i ich przyszłość, zwracamy uwagę, nie tylko na działania edukacyjno-wychowawcze, ale również wspieramy Rodziców w podążaniu za swoją intuicją i odkrywaniu w sobie naturalnej kompetencji rodzicielskiej.

Dbając o Rodziców, staramy się być dla Nich partnerami i dobrymi przewodnikami

BLOG

Ciekawego Rodzica, Nauczyciela, Terapeuty

Poszukujemy, inspirujemy, zadajemy trudne pytania na nie zawsze proste odpowiedzi.

BLOG

Ciekawego Rodzica, Nauczyciela, Terapeuty

Poszukujemy, inspirujemy, zadajemy trudne pytania na nie zawsze proste odpowiedzi.

Jeśli zainteresowały Cię nasze wartości i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy autorską terapeutyczną szkołę podstawową z oddziałami integracyjno-terapeutycznymi.