NASZE
PLACÓWKI

„Dzieci nie potrzebują wychowania, ale przyjaznego przewodnictwa"

Jesper Juul

Działamy na terenie Poznania. W zakresie filozofii pedagogicznej inspirujemy się pedagogiką Reggio Emilia oraz podejściem projektowo-badawczym prof. Lilian Katz. W obszarze wspierania rozwoju poznawczego oraz nauki pisania i czytania wszystkie placówki czerpią z założeń Metody Krakowskiej ®, której autorem jest prof. Jagoda Cieszyńska.

Jednak przede wszystkim działamy w oparciu o relacyjne wartości promowane przez Jespera Juula (bez relacji, nie ma dobrej edukacji), takie jak równa godność, odpowiedzialność osobista, integralność i autentyczność. Juul zachęca do odejścia od wychowania autorytarnego, które opiera się na posłuszeństwie, karach, nagrodach oraz przemocy psychicznej lub/i fizycznej i jednocześnie odżegnuje się od wychowania dzieciokratycznego. W zamian proponuje wspieranie dzieci w rozwoju z poszanowaniem ich granic, podkreśla znaczenie budowania/współtworzenia relacji dorosły-dziecko, promuje odpowiedzialne przywództwo dorosłych.

PLACÓWKI Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

logo-01

Ciekawska Hopsa Sówka

Polsko-Angielskie Przedszkole Reggio Emilia

logo-06

Ciekawski Trala Lisek

Polsko-Angielskie Przedszkole Reggio Emilia

logo-09

Zielone Drzewo Ciekawości

Szkoła Podstawowa Reggio Emilia

PLACÓWKI INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNE

logo-kolor-19

Ciekawski Jeż O Zwierz

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Reggio Emilia

logo-10

Niebieskie Drzewo Ciekawości

Szkoła Podstawowa Reggio Emilia

logo-kolor-27

Drzewo Ciekawości

Przestrzeń Relacyjno-Edukacyjna