Andżelika Śniegowska

Psycholog SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Poznaniu
Pedagog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Studia podyplomowe
• Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

 • Diagnoza i terapia neuropsychologiczna dziecka z dysfunkcją układu nerwowego
 • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej
 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • Trening umiejętności społecznych
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu-interwencja behawioralna
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu
 • Stymulacja funkcji poznawczych-wzrokowych, słuchowych i motorycznych
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Jak się bawić z dzieckiem z autyzmem?
 • Wprowadzenie komunikacji wspomaganej u dziecka z autyzmem
 • Praca z dzieckiem z autyzmem z przedszkolu
 • Konferencja „Autyzm a praktyka oparta na dowodach”
 • Matematyka Montessori
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiących