Zapisz się

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.

  Wybierz rok szkolny

  Wybierz datę przyjęcia dziecka do przedszkola

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia dziecka

  PESEL

  Dane o sytuacji rodzinnej dziecka

  Mama (opiekunka dziecka)

  Tata (opiekun dziecka)

  Dodatkowe informacje o dziecku